Zapraszamy do współpracy


O naszej firmie

"Naszą misją jest świadczenie usług audytorskich, szkoleniowych i doradczych
w dziedzinie globalnego doskonalenia zarządzania organizacją, na poziomie postrzeganym przez naszych klientów jako synonim najwyższej jakości"

eldar

Artur Jabłoński

Założyciel i Prezes Zarządu

Podsumowanie
naszej działalności

ponad 500 wykonanych audytów

ponad 500 zrealizowanych wdrożeń

ponad 2500 przeszkolonych osób

12 stale współpracujących ekspertów

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół

Artur
Założyciel i Prezes Zarządu

Artur Jabłoński, MBA

Ekspert w zakresie systemów zarządzania. Audytor wiodący, konsultant i szkoleniowiec w zakresie bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialności społecznej, ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania korupcji.

Tomasz
Konsultant zarządzania

dr hab. Tomasz Ochinowski

dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologi (KUL), dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania (UW), psycholog i historyk biznesu, doradca organizacyjny i trener umiejętności społecznych. Ekspert w zakresie spraw pracowniczych i relacji interpersonalnych. Specjalizuje się w humanistycznym podejściu do zarządzania organizacją.

Michal
Konsultant bezpieczeństwa IT

Michał Miłoszewski

Konsultant w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Specjalizuje się w aspektach zabezpieczeń technicznych.  Certyfikowany audytor bezpieczeństwa informacji ISO 27001.

Nasze wartości

Skuteczność

Skutecznie wdrażamy standardy zarządzania pozwalające zapewnić zgodność z wymaganiami w zmieniających się  warunkach biznesowych.

Wiedza

Popularyzujemy i wdrażamy skuteczne metody zarządzania oparte o standardy norm ISO współtworząc sukces naszych Klientów i własny.

Wartość

Wzmacniamy pozycję rynkową i wartość marki naszych Klientów poprzez oferowane przez nas usługi audytowe, doradcze i szkoleniowe.

Sukces

Współtworzymy sukces naszych Klientów poprzez kompetentną oraz skuteczną pomoc doradczą i szkoleniową.

Ludzie

Uznajemy, że największą wartością w każdej organizacji są jej ludzie, dlatego podczas realizowanych przez nas projektów wykorzystujemy założenia  humanistycznego podejścia do zarządzania.

Wsparcie

Wspieramy naszych Klientów w odkrywaniu i realizowaniu ich potrzeb związanych efektywnym i skutecznym zarządzaniem.

Zapraszamy do współpracy


Nasze usługi

Audyty

Audyt to jedno z podstawowych narzędzi do oceny skuteczności funkcjonowania organizacji. 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie z przeprowadzenia audytów w ponad 500 organizacjach we wszystkich obszarach gospodarki.
Na Państwa zlecenie wykonamy każdy rodzaj audytu.

Szkolenia

Oferujemy szkolenia z zakresu norm ISO i technik zarządzania organizacją.
Posiadamy zespół najlepszych szkoleniowców z wieloletnią praktyką w zarządzaniu. Prowadząc szkolenia wykorzystujemy brytyjską metodykę - nabywanie wiedzy i kompetencji na podstawie doświadczeń praktycznych.

Normy ISO

Normy ISO oraz standardy akredytacyjne są zbiorem wymagań i dobrych praktyk wspierających skuteczność prowadzenia działalności organizacji.
Posiadamy wieloletnią praktykę wdrażania norm ISO i standardów, popartą uzyskanymi certyfikatami ISO przez naszych klientów.

RODO

Wymagania RODO w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych opierają się na podstawowych zasadach, takich jak zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu przetwarzania, minimalizacja i prawidłowość, ograniczenie przechowania, rozliczalność, integralność oraz poufność danych. Pomagając w spełnieniu wymagań RODO stosujemy najlepsze praktyki zarządzania zalecane w tym zakresie oparte na ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 i ISO/IEC 27018.

Bezpieczeństwo informacji

Sprawne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji łączy konieczność ochrony danych na podstawie oceny ryzyka, ze spełnieniem wymagań prawa, w powiązaniu ze specyfiką działalności biznesowej i rozwiązaniami organizacyjnymi oraz technicznymi. Pomagając we wdrożeniu wymagań wykorzystujemy naszą wieloletnią praktykę oraz  doświadczenie związane z wdrażaniem normy  ISO/IEC 27001, przy wykorzystaniu ISO/IEC 27002 oraz
ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27043.

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesowe jest metodą zarządzania organizacją polegającą skutecznym i efektywnym podejściu związanym z przyjęciem perspektywy odbiorcy wyrobu/usług i koncentracji na zadaniach z uwzględnieniem ryzyka. Pomagając we wdrożeniu i doskonaleniu podejścia procesowego stosujemy narzędzia wspierające a także najlepsze praktyki oparte na modelowaniu oraz optymalizacji procesów.Ciągłość działania

Zarządzanie ciągłością działania (ang. Business Continuity Management System, BCMS) to zbiór strategii i planów ciągłości realizowanych w celu zapewnienia interesa riuszom dostępności kluczowych procesów w przypadku wystąpienia zakłócenia lub sytuacji kryzysowej. Pomagając we wdrożeniu wymagań wykorzystujemy naszą wieloletnią praktykę oraz standardy zarządzania oparte na wymaganiach norm ISO 22301 i wytycznych ISO 22320. Wykorzystujemy także metody określone
w ISO 22327 i ISO/TS 22331.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych procesów w działalności organizacji. Aktywnie wspiera podejmowanie decyzji i odgrywa ważną rolę w nadzorze nad działalnością operacyjną, a także w skutecznym wdrażaniu zmian organizacyjnych. Pomagając we wdrożeniu zarządzania ryzykiem stosujemy najlepsze praktyki zarządzania oparte na wytycznych ISO guide 73 oraz norm ISO 31000
i ISO 27005. Wykorzystujemy także metody określone
w wytycznych ISO 31010.

Zarządzanie zgodnością (compliance)

W każdej działalności kluczowym aspekem jej prowadzenia jest ustalenie, ocena, zapewnienie i utrzymanie zgodności z wymaganiami.
Pomagając we wdrożeniu systemu compliance wykorzystujemy naszą wieloletnią praktykę i wytyczne
ISO 19600
w oparciu o analizę ryzyka realizowanych procesów, oferowanych wyrobów/ usług gdzie kładziemy nacisk na funkcje doradcze i kontrolne.

Zapraszamy do współpracy

 

Zaufali nam

Zrealizowaliśmy projekty dla naszych Klientów:

IPN
Extor
exea
Indesit
CashDirector
whirpool
valeo
MPWiK
CashDirector
whirpool
valeo
MPWiK
CashDirector
whirpool
valeo
MPWiK
CashDirector
whirpool
valeo
MPWiK
CashDirector
whirpool
valeo
MPWiK
CashDirector
whirpool
valeo
MPWiK
CashDirector
whirpool
valeo
MPWiK
CashDirector
whirpool
valeo
MPWiK

Zapraszamy do współpracy

Testimonials

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

„Minął tydzień jak skończyło się szkolenie, a ja cały czas jestem pod jego wrażeniem. Tą drogą dziękuję za bardzo wartościowy i mam nadzieję brzemienny w skutki kurs. Chylę czoła przed profesjonalizmem oraz imponującą sprawnością organizacyjną."

4 RPW
w Gdańsku

„Dziękuje jeszcze raz za przekazanie na wykładach ciekawych treści i doświadczeń dotyczących audytowania oraz spojrzenia na proces z trochę innej strony niż miałem okazję dotychczas."

Kompania
Piwowarska S.A.

„Moje wrażenia po szkoleniu są bardzo pozytywne, chociaż tak intensywnego „maratonu” szkoleniowego wcześniej nie przeżyłam. Najbardziej pozytywne jest jednak to, że po tym szkoleniu ponownie wczytuję się w każde słowo normy (która, jak mi się przed szkoleniem wydawało nie ma już nic nowego do zaoferowania)."

STRABAG Sp. z o.o.

„Trener przeprowadził szkolenie w sposób rzetelny i interesujący, wykazując wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz bogate doświadczenie w dziedzinie systemów zarządzania. W ramach szkolenia przeprowadzono wiele ciekawych ćwiczeń i analiz przypadków, co ułatwiło uczestnikom właściwą interpretację teoretycznych rozwiązań."

Zakład Energetyczny Kraków

„Pan Artur wykazał się wysokim stopniem profesjonalizmu, rzetelnością, solidnością i doświadczeniem w wykonywaniu swoich obowiązków. Jego kompetencje, kultura osobista i takt przyczyniły się do osiągnięcia wyznaczonego celu."

Metalbud Sp. z o.o.
Rawa Mazowiecka

„W trakcie prowadzonych szkoleń Pan Artur Jabłoński dał się poznać jako wysokiej klasy fachowiec przygotowany merytorycznie tak od strony metodologii przekazywania wiedzy jak i zagadnień podejścia procesowego, wykazując się specjalistyczną, inżynierską wiedzą związaną z organizacją i profilem produkcji zakładu przemysłu maszynowego"

MS-Soft Sp. z o. o.

„Chcemy podziękować za fachowe, kompetentne i skuteczne przeprowadzenie szkoleń oraz potwierdzamy doskonałą komunikatywność i duże doświadczenie."

Schneider Electric Bukowno Sp. z o.o.

„Wszystko zostało wykonane zgodnie z naszymi potrzebami i oczekiwaniami"

Fundacja Fundusz Współpracy

„Szkolenia były przeprowadzone w sposób profesjonalny, przyczyniły się do poszerzenia wiedzy pracowników Fundacji i miały znaczący wpływ na końcowy rezultat naszej pracy"

EULER Sp. z o.o.

„Pracownicy mieli przyjemność odbyć szkolenie z P. Arturem. Mimo skróconego szkolenia musze powiedzieć, że wróciły do mnie informacje, które mogę skwitować krótko: wielki profesjonalizm, olbrzymia wiedza i klasa instruktora sama w sobie.
Bardzo dziękuję, że to właśnie Pan Artur prowadził dla moich pracowników szkolenie."

Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o.

„Wiedza oraz przygotowanie merytoryczne przyczyniły się do efektywnego i skutecznego zrealizowania szkoleń. Polecamy wszystkim współpracę"

Zakład Energetyczny Białystok PPH EKTO 

„Dziękujemy za duży wkład i zaangażowanie w przeprowadzenie szkoleń naszych pracowników."

SPECMED Sp. z o.o.

„Dzięki olbrzymiemu profesjonalizmowi, doświadczeniu zawodowemu i ogromnej wiedzy merytorycznej konsultant dostarczył firmie dużego wsparcia w trakcie realizacji projektu. Dzięki doskonałej współpracy wdrożenie projektu zakończyło się sukcesem."

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

„Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili kompetencje trenera - jego wiedzę i umiejętności przekazania jej. Wskazali oni też przyjazną atmosferę szkolenia, dzięki której mogli swobodnie zadawać pytania odnośnie nurtujących problemów."

TDM Electronics S.A.

„Pan Artur Jabłoński wyróżnia się profesjonalizmem, posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie we wdrażaniu systemów, szkoleniach, oraz przygotowywaniu przedsiębiorstw do certyfikacji. Podstawą takiego stwierdzenia jest dotychczasowa współpraca przy wdrożeniu systemów zarządzania. Polecamy wszystkim współpracę z firmą i tak doświadczonym doradcą."

Poczta Polska S.A.

„Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Poczty Polskiej wyraża pozytywną opinię na temat wykonania przez Pana Artura Jabłońskiego w maju 2019 zadania w zakresie przeszkolenia 37 pracowników z interpretacji i wymagań normy ISO 22301 w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania."

Muzeum Zamek Łańcut

„Potwierdzam, że Pan Artur Jabłoński jako audytor wiodący przeprowadził w naszej Instytucji audyt bezpieczeństwa informacji obejmujący swoim zakresem przetwarzanie danych osobowych. Prace zostały wykonane prawidłowo i w terminie."

Muzeum Sztuki w Łodzi

„Niniejszym potwierdzam, że Pan Artur Jabłoński jako audytor wiodący przeprowadził w naszej Instytucji audyt bezpieczeństwa informacji obejmujący swoim zakresem przetwarzanie danych osobowych. Prace zostały wykonane prawidłowo i w terminie."

Ministerstwo Finansów
Biuro Ochrony

„Ministerstwo Finansów potwierdza, że firma Human Management Systems Sp. z o.o. przeprowadziłą szkolenie Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 dla pracowników Ministerstwa Finansów w terminie określonym umową i bez zastrzeżeń."

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

„Potwierdzam, że Pan Artur Jabłoński wdrożył w naszym szpitalu System Zarządznia Jakością ISO 9001 oraz Wymagania Akredytacyjne CMJ. Prace były wykonane zgodnie z wymaganiami, prawidłowo i bez zastrzeżeń. Polecam wszystkim współpracę."

ESCA Food Solutions

„Potwierdzamy, że Pan Artur Jabłoński przeprowadził w naszej firmieszkolenie z zakresu warsztatów doskonalących dla auditorów wewnętrznych ISO 9001 i ISO 14001. Szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania i rekomendujemy Artura Jabłońskiego jako sprawdzonego trenera."

FIZJO-TEK Sp. z o.o.

„Dzięki komunikatywności, wysokim kompetencjom, doświadczeniu, kreatywnościoraz wysokiej kulturze osobistej Pana Artura Jabłońskiego, współpraca układała się doskonale a wszystkie cele dotyczące projektu zostały zrealizowane z dużą elastycznością wobez naszych oczekiwań. Przeprowadzenie projektu pozwoliło na stworzenie żywego i efektywnego Systemu Zarządzania Jakością. Bezpośrednim rezultatem tak opracowanego i wdrożonego systemu jest podniesienie jakości naszych usług."

3 RWT SP
MON 136-755

„Artur Jabłoński w rzeczowy ,jasny ,klarowny i przede wszystkim ciekawy sposób potrafił przedstawić informacje z normy (co z definicji powinno być nudne :) ). Konkretne zapisy popierał trafionymi przykładami z życia wzięte, co tym bardziej przemawiało do nas i pokazywało sens stosowania norm.
Jedyny minus jaki można zauważy to fakt, że szkolenie trwało tylko 2 dni :), bo powiem szczerze ,że chciałbym jeszcze posłuchać o tych zagadnieniach w wykonaniu Artura."

DB Cargo Polska S.A.

„Pan Artur Jabłoński jako trener wykazał się wysokimi kompetencjami, rzetelnością oraz ogromną wiedzą merytoryczną na temat omawianego zagadnienia. Dzięki temu, pracownicy nabyli wiedzę, która z pewnością będzie wykorzystana w naszej firmie. Tematy poruszane na szkoleniu omówione były szczegółowo i poparte licznymi przykładami"

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.

„Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia, przekazania wiedzy oraz kontakt Pana Artura Jabłońskiego z grupą cechował profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny."

Burmistrz Miasta Zakopane

„Zaplanowane z sukcesem przeprowadzone prace audytorskie spełniły nasze oczekiwania. Auditor wykazał się doskonałą znajomością tematu w zakresie wymagań prawnych oraz zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, co pozwoliło na wprowadzenie działań doskonalących naszą jednostkę.

SuperKsięgowa S.A.

„Pan Artur Jabłoński wykazał się ogromnym doświadczeniem, profesjonalizmem i proaktywnym podejściem do pracy, co znacznie ułatwiło proces wdrożenia i certyfikacji SZBI."

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„W trakcie prac nad projektem Pan Artur Jabłoński wykazał się profesjonalizmem, rzetelnością, wysoką kulturą osobistą a także bogatym doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu prace przebiegały sprawnie i bez zarzutów."

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A.

"Najlepszy sposób przedstawienia, jaki dotychczas w tematyce ZSZ był w Firmie praktykowany"
"Zdecydowanie bardzo dobre szkolenie, które rozszerzyło i rozjaśniło moje spojrzenie na ZSZ"
"Trener przygotowany do prowadzenia szkolenia. Bardzo ciekawe przykłady. Duża wiedza. Chętnie brałabym udział ponownie w szkoleniach prowadzonych przez tego wykładowcę"
"Trener wymaga od uczestników myślenia i kreatywności"
"Bardzo dobry kontakt ze słuchaczami. Żywo prowadzone zajęcia, bardzo kompetentny trener. Brak możliwości nieuczestniczenia aktywnego w szkoleniu"
"Trener- każde jego słowo ma znaczenie, nie ma słów zbędnych. Pełen profesjonalizm"

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

„Z pełnym zaufaniem rekomendujemy Pana Artura Jabłońskiego - audytora wiodącego jako rzetelnego partnera, przede wszystkim za fachowość, która połączona jest z osobistym zaangażowaniem we współpracę oraz wyczuleniem na indywidualne potrzeby klienta."

Zapraszamy do współpracy


Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Human Management Systems Sp. z o.o.

Odkryta 29A/4, 03-140 Warszawa, Polska

+48 500 550 575

info@humanms.pl

Informacje dodatkowe

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
XIII Wydziału Gospodarczego 
w Warszawie pod numerem 0000344312
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł
NIP 5242695474, REGON 142174655

company%20office

Zapraszamy do współpracy